Thanh – 6

Tôi gặp nàng lần đầu tiên trong thư viện của trường. Nàng đang luống cuống giữa những kệ…

Lên đầu trang