I Hurt Myself Today, To See If I Still Feel

Một tâm trạng buồn, một cảm giác buồn.

Cuộc đời tựa như một giấc mộng. Đời người quá ngắn ngủi.

Tình cờ xem trailer của phim Logan rồi nghe được bài hát này. Cảm giác đọng lại trông tôi lúc này là một chữ Buồn.

Mới vừa hôm trước đi đám tang nhà một người bạn. Nghĩ lại cảm thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Sinh ra, lớn lên rồi lại trở về với đất mẹ.

Tôi đã sống, đã làm việc, rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết đi.

Sự mất mát.

Ai cũng vậy. Không ai tránh khỏi.

Thật là buồn.

hurt myself today
to see if I still feel
I focus on the pain
the only thing that’s real
the needle tears a hole
the old familiar sting
try to kill it all away
but I remember everything
what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
and you could have it all
my empire of dirt

I will let you down
I will make you hurt

I wear this crown of thorns
upon my liar’s chair
full of broken thoughts
I cannot repair
beneath the stains of time
the feelings disappear
you are someone else
I am still right here

what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
and you could have it all
my empire of dirt

I will let you down
I will make you hurt

if I could start again
a million miles away
I would keep myself
I would find a way

Nguồn tiêu đề và ảnh: The bipolar compass

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang