Quy định chung

Tất cả các bài viết trên blog này ngoại trừ chuyên mục “Sưu tầm” đều do chính tay tôi tự viết. Ở những bài viết được sưu tầm từ nơi khác đều có ghi rõ nguồn và dẫn đến bài viết gốc của tác giả.

Vì vậy, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết này.

Một vài quy định về nội dung:

  1. Tất cả các bài viết ngoài chuyên mục sưu tầm đều do tôi tự viết và thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của tôi. Vì vậy, nếu muốn đăng tải lại các nội dung này xin vui lòng hỏi ý kiến của tác giả trước khi thực hiện và phải ghi rõ nguồn về bài viết gốc. Đối với các bài viết thuộc chuyên mục sưu tầm thì bạn hoàn toàn có thể đăng tải lại mà không cần sự cho phép của tôi, nhưng xin hãy vui lòng ghi rõ nguồn của bài viết gốc giống như tôi đang làm như là một phép lịch sự của người làm nội dung.
  2. Bạn không được sử dụng các bài viết trên blog vào mục đích thương mại như in sách, in quảng cáo, các hình thức phân phối nội dung trả phí khác mà chưa được sự cho phép của tác giả. Đối với việc sử dụng vào mục đích nghiên cứu, học thuật, phi lợi nhuận thì bạn có thể thoải mái sử dụng nhưng phải ghi rõ nguồn.
  3. Bạn không được sửa đổi quá nhiều nội dung của bài viết để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Với trường hợp sửa đổi đôi chút cho dễ đọc, dễ hiểu thì có thể được chấp nhận, nhưng hãy vui lòng ghi chú trong bài viết rằng bài viết đã có sửa đổi và lý do sử đổi.

Một vài quy định về việc bình luận trên blog:

  1. Việc bình luận trên blog là để đưa ra quan điểm cá nhân, trao đổi ý kiến của người đọc. Vì vậy hãy dùng ngôn từ lịch sự, đừng gây tranh cãi, kích động. Đừng dùng các từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa. Đừng ép buộc người khác phải đồng tình với quan điểm của mình hay không đồng tình quan điểm của người khác. Hãy tỏ ra mình là một người có văn hóa.
  2. Không đưa ra các nội dung liên quan đến tôn giáo, chính trị, quan điểm đi ngược lại với pháp luật hiện hành. Không truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
  3. Đừng đăng những bình luận rác, quảng cáo, bình luận không có ích. Làm như vậy không đem lại tác dụng đâu.

Nếu bạn thấy hành vi vi phạm những quy định trên, vui lòng thông báo về cho tôi theo địa chỉ liên hệ trên blog.