Va chạm

Tôi thường xuyên bị rơi vào cái cảm giác khi tôi mười bảy tuổi rưỡi, cái thời điểm...